DEN HAAG - Verslagen van Kamerdebatten uit de 19e eeuw, maar ook recentere stukken, zijn vanaf volgende week donderdag makkelijk terug te lezen op internet.

De Tweede Kamer en de Koninklijke Bibliotheek ronden dan het project af waarbij twee eeuwen aan officiële Kamerstukken, zoals handelingen, Kamerbrieven en aanhangsels, van de Eerste en Tweede Kamer zijn gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt op internet.

Aan het project is zes jaar gewerkt. Veel oude stukken waren de laatste tijd aan het vergaan en moesten daarom snel worden gedigitaliseerd.

Via www.statengeneraaldigitaal.nl is volgende week alles te doorzoeken, op een Google-achtige manier. Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet zal de website symbolisch openen.