NIJMEGEN - Mailen naar een dierbare overledene is een nieuwe vorm van rouwen. Dat geldt ook voor het inrichten van een webpagina.

Steeds vaker staan in overlijdensadvertenties ook een webadres vermeld, waarop belangstellenden nog iets tegen de dode kunnen zeggen en waar ze hun condoleance kunnen achterlaten.

''Het is een moderne vorm van voorouderverering'', zegt antropoloog Eric Venbrux, wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Thanatologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Dinsdag is het Allerzielen, de katholieke gedenkdag voor overleden dierbaren. In het katholieke deel van het land is het nog vrij gebruikelijk om op deze dag witte en gele bloemen en kaarsjes naar het graf te brengen. Volgens Venbrux raakt een interactieve vorm van gedenken echter steeds meer in de mode.

Voicemail

Veel begraafplaatsen zetten op Allerzielen een korf neer waarin nabestaanden briefjes voor de doden kunnen achterlaten. Maar het is tegenwoordig ook mogelijk om een voicemail in te spreken of op een speciale site nog eens met een dode te 'praten' via de e-mail.

''Het feit dat ze als het ware in gesprek kunnen gaan met de overledene is voor velen een grote steun bij de rouwverwerking. Rouwenden proberen steeds vaker en langer om contact te houden met een gestorven dierbare'', merkt Venbrux op.

Persoonlijk

Volgens de hoogleraar neemt rouwen in toenemende mate ''een persoonlijk-collectieve vorm'' aan. ''We maken het persoonlijke steeds meer publiek. Ons medeleven is niet meer alleen op de nabestaanden gericht maar ook op alle anderen die willen weten dat men meeleeft met verlies. Vroeger was het typisch iets van niet-westerse culturen om de doden aan te roepen, maar nu is communicatie met overledenen ook gebruikelijk aan het worden in onze cultuur.''