WASHINGTON - Amerikaanse internetgebruikers krijgenmogelijk binnenkort van de overheid de bescherming waar ze altijden op hebben zitten wachten. Het Amerikaanse Huis vanAfgevaardigden stemde zaterdag met grote meerderheid voor eenwetsvoorstel die het gebruik van junkmail of spam aan banden legt.

Het wetsvoorstel dat met 392 tegen vijf stemmen werd aangenomenbehelst een stel maatregelen die internetgebruikers moet beschermentegen ongewilde junkmail. Zo moeten mensen aan kunnen gevenhelemaal buiten het commerciële mailverkeer op de digitale snelwegte willen blijven. Verder verbiedt de de zogenoemde Can-Spam Actfrauduleuze spam en stelt ze hoge boetes op het versturen vanillegale spam-boodschappen.

Daarnaast kunnen mensen met deze wet in de handschadevergoedingen halen bij mensen die het net overvoeren metongewenste reclameberichten. Pornografische mailtjes moeten eenspeciaal elektronisch label krijgen zodat ze makkelijk door pc'stegen te houden zijn. De overheid moet tot slot een registeropzetten voor mensen die geen spam willen ontvangen. Het isproducenten wettelijk verboden die mensen dan spam-berichten testuren.

Eerder al stemde de Amerikaanse Senaat in met een soortgelijkwetsvoorstel. Na het harmoniseren van de twee voorstellen kan eendefinitieve wet op spam snel volgen.