AMSTERDAM – De Franse president Nicolas Sarkozy pleit in een uitgelekte brief voor Europese ‘three-strikes-out’-wetgeving. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zou bij zijn EU-collega’s moeten gaan lobbyen voor invoering van de omstreden wet.

De brief (pdf) werd verstuurd op 29 september, maar kwam donderdag pas in de openbaarheid via La Quadrature du Net.

In de brief vraagt Sarkozy zijn minister van Buitenlandse Zaken de Franse Hadopi-wetgeving bij zijn collega’s in Europa streng aan te bevelen. Dit zou moeten gebeuren tijdens een conferentie over vrijheid van meningsuiting op 29 oktober.

De Hadopi-wet is een Franse wet die regelgeving verschaft rondom het verspreiden en beschermen van auteursrechtelijk beschermd en creatief materiaal op internet.

Nederland

Nederland en Frankrijk deden eerder een gezamenlijk voorstel om een gedragscode tegen internetcensuur op te stellen. Het voorstel wordt op de conferentie besproken en Sarkozy wil graag dat de three-strikes-out-aanpak daarin wordt opgenomen.

De aanpak houdt in dat consumenten na drie waarschuwing, voor het illegaal downloaden van een bestand, worden afgesloten van internet wanneer ze daarmee blijven doorgaan.

Uri Rosenthal

Ot van Daalen, directeur van digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, heeft naar aanleiding van de brief van Sarkozy een eigen brief (pdf) gestuurd naar Uri Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken voor Nederland.

Van Daalen wijst op het feit dat het vorige kabinet zich meerdere malen heeft uitgesproken tegen invoering van de three-strikes-out-wet in Nederland. De wet is inmiddels in Frankrijk wel van kracht.

“Het moge duidelijk zijn dat een maatregel die tot gevolg heeft dat honderdduizenden mensen zonder tussenkomst van een rechter mogelijk van internet worden afgesloten, in flagrante strijd is met internetvrijheid, in het bijzonder met het grondrecht op communicatievrijheid en het grondrecht op privacy”, aldus Van Daalen in de brief.

'Niet ondertekenen'

“We vragen u met klem om zich tijdens de onderhandelingen over die gedragscode uit te spreken tegen vrijheidsbeperkende maatregelen zoals de Franse Hadopi-wet. Wij verzoeken u bovendien een gedragscode die de deur openzet voor de invoering van dit soort maatregelen in andere landen, niet te ondertekenen.”