DEN HAAG - De Vereniging van Nederlandse Internetproviders (NLIP) wil een betere aanpak van alle "aanvallen" die internet treffen. Het gaat daarbij onder meer om het kraken van computerbestanden, het verspreiden van virussen en het veroorzaken van andere storingen. De NLIP wil een databank van dergelijke voorvallen en de zekerheid dat het Openbaar Ministerie (OM) wat met hun aangifte doet.

Vertegenwoordigers van de brancheorganisatie spreken hierover woensdag in Den Haag met het Landelijk Parket, zo zei directeur H. Leemans maandag. "Bepaalde zaken kun je niet zelf oplossen, zeker niet als de oorsprong een illegale handeling is. Bovendien is er voor heel veel incidenten geen loket", merkt Leemans op.

"Daarom moet er een systeem van meldpunten komen, een elektronisch incidentensysteem. Daarnaast zijn goed overleg en werkafspraken nodig, de incidenten moeten worden aangepakt en er dient een vervolgtraject te zijn, en een handhavingsbeleid", zegt Leemans.

"Het contact tussen de verschillende partijen is heel belangrijk. Ook voor het begrip voor elkaars aanpak. Uit een Amerikaans rapport dat vorige week is gepubliceerd, blijkt dat het aantal voorvallen het afgelopen jaar met 80 procent is toegenomen", vertelt de directeur van de NLIP. Aanpak is hard nodig.

Brussel heeft al een oproep gedaan aan de EU-lidstaten om na te denken over een 'early warning information centre'. Dat kan bekijken voor wie welke informatie relevant is en wie wat moet doen voor het minimaliseren van de gevolgen, aldus Leemans. "Het is nog veel belangrijker om incidenten te voorkomen dan om ze aan te pakken. Maar preventie kan alleen als je heel veel weet."

/NETPolitie roept vaker hulp 'cybercops' inAantal cyberaanvallen flink gestegen in 2001Hackers bekennen aanval op chatsessieChatsessie Willem-Alexander en Maxima mislukt