STRAATSBURG - De Europese Unie heeft vanaf volgend voorjaar een agentschap dat internationale aanvallen op computernetwerken moet bestrijden. Op aandrang van de lidstaten mag het bureau alleen adviezen geven.

Het europarlement heeft er woensdag mee ingestemd, zodat niets de oprichting nog in de weg staat. Het parlement had liever een agentschap met meer bevoegdheden gewenst, maar volgens parlementslid Plooij (VVD) zouden er dan jaren verloren gaan met de politieke strijd die dat zou vergen.

Het bureau mag zijn adviezen alleen uitbrengen als tweederde van zijn bestuur die steunt. In het bestuur zitten alle (straks 25) lidstaten plus de Europese Commissie als dagelijks EU-bestuur. Deskundigen uit de branche mogen niet meestemmen.