BRUSSEL - Door het mysterieuze computervirus dat Iran heeft getroffen is de mogelijkheid van virtuele oorlogsvoering volgens de NAVO een reële dreiging geworden.

Het militaire bondgenootschap zal de 'cyberdreiging' opnemen in zijn nieuwe strategische concept, dat de 28 lidstaten volgende maand in Lissabon moeten vaststellen, aldus diplomaten vrijdag.

Tienduizenden, mogelijk miljoenen computers in Iran zijn aangetast door de computerworm Stuxnet. De start van een Iraanse kerncentrale moest daarom deze week worden uitgesteld tot volgend jaar.

Computerexperts sluiten niet uit dat het hier een cyberaanval van een buitenlandse mogendheid betreft, bedoeld om het nucleaire programma van Iran lam te leggen. Volgens Chinese media heeft het virus zich ook in China verspreid.