AMSTERDAM – Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) concludeert na onderzoek dat de KLPD in strijd met de wet handelt bij het invoeren van politiegegevens van verdachten in het Europol Informatiesysteem (EIS).

Dat meldt het college op de website.

Zo worden onvoldoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de politiegegevens juist en nauwkeurig zijn. Er is bijvoorbeeld geen controle of aan de opnamecriteria is voldaan.

Daarnaast onderneemt het Korps landelijke politiediensten (KLPD) onvoldoende actie om ervoor te zorgen dat de gegevens worden verwijderd of vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn of wanneer de wet eist dat de gegevens verwijderd worden.

Concrete aanwijzingen

Het onderzoek (pdf) werd gestart naar aanleiding van een inspectie in 2009. Toen bleek dat niet kon worden vastgesteld of aan de opnamecriteria werd voldaan. Zo moeten er concrete aanwijzingen of redelijke vermoedens van het bestaan van een criminele structuur of organisatie en de betrokkenheid van twee of meer lidstaten zijn.

Het KLPD erkent de problemen bij het invoeren van de gegevens van ernstige internationale criminaliteit. “Ik onderschrijf de conclusie van het CBP”, meldt de landelijke korpsbeheerder in een brief aan het CBP waarover Webwereld beschikt. De problemen zijn in verband met de ict-systemen echter pas per 1 januari 2011 op te lossen.

Tot die tijd zal er wekelijks gecontroleerd worden op doorgevoerde veranderingen. Bovendien komt er een maandelijkse steekproef en rapportage.