DEN HAAG - Toezichthouder Opta heeft sinds oktober vorig jaar 56 waarschuwingen uitgedeeld aan bedrijven die vermoedelijk het spamverbod hebben overtreden. In totaal zijn er drie boetes opgelegd en werden er 83 onderzoeken gestart.

Dat heeft Opta donderdag bekendgemaakt.

De waarschuwingen zijn uitgedeeld naar aanleiding van klachten die sinds 1 oktober vorig jaar zijn ingediend bij spamklacht.nl. In totaal kwamen op die website sindsdien 34.000 klachten binnen, waarvan ongeveer de helft over spam op een zakelijk adres gingen.

Opta mag de namen van de beboete bedrijven niet bekendmaken ''vanwege lopende juridische procedures''. De toezichthouder mag ook niets zeggen over de hoogte van de boetes.

Nieuwe regels

Bedrijven mogen sinds 2004 consumenten niet meer lastigvallen met ongevraagde e-mail. Die regels gelden sinds 1 oktober 2009 ook voor bedrijven onderling.

Opta kan aan de hand van de klachten besluiten waarschuwingen uit te delen of direct over te gaan tot een onderzoek. De toezichthouder kan bedrijven die zich niet aan de regels houden, in het uiterste geval een boete van maximaal 450.000 euro per overtreding opleggen.