STRAATSBURG – Het Europees Parlement eist in een motie een duidelijke rol rond het handelsverdrag ACTA. Krijgt het Europarlement geen duidelijke rol dreigen jarenlange onderhandelingen om namaakproducten en piraterij aan te pakken op niets uit te lopen.

De Europarlementariërs voelen zich al langer geschoffeerd door de Europese Commissie, die het handelsakkoord met onder andere de Verenigde Staten in het geheim bespreekt zonder hierover de politiek op de hoogte te houden.

De Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) moet de handel in namaak goederen inperken en ook het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal tegengaan.

In een motie is nu besloten dat het Europees Parlement een heldere positie moet krijgen. Gebeurt dat niet dan dreigt door het gebrek aan transparantie het akkoord naar de prullenmand te worden verwezen.

Iets dergelijks gebeurde vorig jaar ook met een verdrag over de toegang voor Amerikaanse autoriteiten tot bankinformatie van Europese rekeninghouders.

Geheimzinnigheid

Rond ACTA is veel geheimzinnigheid, maar gelekte teksten hebben tot veel beroering bij internetters en internetproviders geleid. Volgens de D66-fractie moet de motie dit nu doorbreken.

“Dat de 'written declaration' is aangenomen laat zien dat het EP iets doet met zorgen van Europeanen”, stelt D66-Europarlementariër Marietje Schaake. “De Europese Commissie moet nu helderheid geven en de eerste tekenen zijn dat dit ook gaat gebeuren.”

Achterkamertjespolitiek

“Het proces van de ACTA-onderhandelingen leidt tot wantrouwen van mensen in de overheid, omdat er geen toegang tot informatie is verschaft”, stelt Schaake. “Dit soort achterkamertjes politiek is totaal achterhaald, en onacceptabel omdat alle burgers in Europa te maken hebben met de gevolgen van dit verdrag.”

Ook de PvdA is kritisch en eist dat het parlement nog wel invloed kan uitoefenen. "Voordat de laatste puntjes op de i worden gezet in ACTA, moet het Europees Parlement de kans krijgen om commentaar te geven.

Tenslotte moet het Europees Parlement het verdrag wel goedkeuren, het mag geen zaak van stikken of slikken worden, daar is het te belangrijk voor, maar ACTA mag de vrijheden en rechten van Europese burgers niet schaden", zegt europarlementariër Emine Bozkurt dan ook.

Volgende week wordt er opnieuw onderhandeld over een akkoord, waarna er een concept verdragstekst komt.