DEN HAAG - De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag gaat nazistische kranten uit de Tweede Wereldoorlog toch op internet zetten.

De bibliotheek vindt het belangrijk ''om de historische werkelijkheid ongecensureerd aan iedereen ter beschikking te stellen'', liet de instelling woensdag weten. Ook moet het belangrijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken.

De KB bouwt sinds het voorjaar een digitaal krantenarchief. Alle landelijke, regionale, lokale en koloniale kranten van de afgelopen vierhonderd jaar worden op internet gezet. De krantendatabank op de website kranten.kb.nl is gratis te raadplegen.

Strafbaar

Er was discussie ontstaan of de bibliotheek NSB-kranten uit de oorlog wel op internet moest zetten. Het zou strafbaar kunnen zijn en gevoelig kunnen liggen bij nabestaanden van oorlogsslachtoffers.

De KB organiseerde deze week een bijeenkomst met andere erfgoedinstellingen, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen. De meeste zijn voorstander van het toegankelijk maken van de 'foute' kranten. Ook bij vertegenwoordigers van kinderen van 'foute' ouders leeft die wens.

Juridische aspecten

De discussie over de juridische aspecten leverde geen duidelijkheid op. De KB zou de verspreider van discriminerende inhoud kunnen zijn. Ook zou de instelling beschouwd kunnen worden als medeplichtige van personen die misbruik maken van deze kranten.

Het ministerie van Justitie heeft de KB al gewaarschuwd dat publicatie van de nazistische kranten voor het Openbaar Ministerie aanleiding zou kunnen zijn om in actie te komen. De bibliotheek is bereid ''een praktijktest'' te ondergaan om te kijken of justitie tot vervolging overgaat.

Enkele Tweede Kamerleden hebben de minister van Justitie al vragen gesteld over de mogelijke strafbaarheid van de publicatie van 'foute' kranten. De website met het krantenarchief zal uiteindelijk acht miljoen krantenpagina's bevatten.

Nazistische kranten