AMSTERDAM – Relatief veel cyberaanvallen zijn afkomstig uit Nederland en de groei van cybercrime is al jaren exponentieel. Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) pleit daarom voor een uitbreiding van internationale samenwerkingen.

Dat blijkt uit een rapport van het KLPD waarin ook gewaarschuwd wordt voor de ernstige toename van deze manier van criminaliteit.

Volgens de dienst zijn cijfers rondom cybercrime moeilijk meetbaar. Toch durft het KLPD te stellen dat sommige deelgebieden van cybercrime al jaren met 100 procent toenemen.

Oorzaken

De groei wordt veroorzaakt door de snelle technologische ontwikkeling van de maatschappij waardoor nieuwe aanvalsvectoren mogelijk zijn. Ook het lage veiligheidsbewustzijn draagt bij aan cybercrime.

Bovendien is het tempo en de creativiteit van criminelen in deze sector juist erg hoog en zij passen zich snel aan, aan bijvoorbeeld nieuwe veiligheidsmaatregelen.

Over de grens

Opsporingsdiensten hebben tegelijkertijd moeite met het aanpakken van cybercriminelen omdat deze vaak over de grens werken. De diensten hebben te maken met het soevereiniteitsbeginsel en kunnen niet zo maar actie ondernemen in het buitenland.

“High tech criniminelen uit land A benadelen bij voorkeur slachtoffers in land B en maken hierbij gebruik van de infrastructuur in land C, met als doel de opsporing te belemmeren”, zo schrijft het KLPD.

Samenwerking

Omdat de infrastructuur in Nederland zo sterk is, staan wij volgens het KLPD in de top van herkomstlanden van cyberaanvallen. In het KLPD-rapport wordt dan ook gepleit voor een uitbreiding van de nationale en internationale samenwerking met strategische partners om kennis, informatie en mogelijkheden effectiever te benutten.

De positieve gevolgen van een goede samenwerking waren het afgelopen jaar al zichtbaar door afspraken met Rusland en Oekraïne waar tevens veel aanvallen vandaan komen.

Snelheid

Het KLPD pleit ook voor een snelle aanpakken bij high tech crime. “Bewijsmateriaal is uitermate vluchtig. Bij binnenkomende rechtshulpverzoeken moet binnen het uur actie worden ondernomen”, zo luidt het rapport.

Een positieve noot in het onderzoek is dat in Nederland het kennisniveau is gestegen en er verschillende successen zijn geboekt. Zo hebben de Nederlandse banken vanaf eind 2008 en heel 2009 vrijwel geen last gehad van pishingaanvallen, terwijl deze aanvallen in landen rondom Nederland onverminderd doorgingen.