HAARLEM - Het moment dat de stichting Brein begint met deaanpak van kleine aanbieders van illegale digitale muziekbestandenis "zeer nabij". Dat heeft directeur Kuik van de stichtingBescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland (Brein)woensdag gezegd in reactie op de lancering van steeds meer legaledownloaddiensten.

Twee maanden geleden vond Brein nog dat er onvoldoendevolwaardige alternatieven bestonden voor muziekuitwisseldienstenals KaZaA om vervolging van de gebruikers te rechtvaardigen. Innavolging van Yeahronimo.com en internetaanbieder Chello,introduceerde woensdag internetprovider Planet een legaal enbetaald alternatief. Volgens Brein is het huidige aanbod ruimgenoeg om de aanpak van illegale muziekuitwisselaars te verdedigen.

Directeur Kuik van Brein wenst geen exacte datum voor het beginvan de handhaving te noemen. De stichting wacht niet op de Europeseintroductie van de succesvolle downloaddienst iTunes van Apple dievolgend jaar volgt.

Aanbieders van illegale muziekbestanden via uitwisseldienstenontvangen eerst een waarschuwing. Over de sancties die volgen alsde waarschuwing niet helpt, is nog niets bekend.