DEN HAAG - Telecomtoezichthouder Opta legt KPN een dwangsom op van 50.000 euro per maand. Het telefonieconcern houdt zich niet aan de regels voor het meeverhuizen van mobiele telefoonnummers, zo maakte Opta woensdag bekend. De dwangsom kan oplopen tot een maximum van 300.000 euro. KPN vecht het besluit aan via de rechter.

KPN maakt het consumenten en zakelijke bellers "onnodig lastig" om van belbedrijf te veranderen, stelt Opta. De toezichthouder wil dat KPN zich aan twee regels houdt. Zo moeten mobiele bellers hun telefoonnummers kunnen meenemen los van nog lopende contracten. Daarnaast mag het overzetten van deze nummers van de ene naar de andere aanbieder hooguit tien werkdagen duren.

Volgens Opta verhindert KPN momenteel dat bellers voor het einde van een lopend contract hun nummer kunnen meenemen. "Hierover hebben zowel marktpartijen als consumenten geklaagd", zei een Opta-woordvoerder.

Regels

Opta gaat scherp letten op de naleving van de regels. Als bellers klachten hebben over nummerverhuizing kunnen ze zich melden bij Opta. De toezichthouder belooft op te treden tegen élke aanbieder die de regels aan zijn laars lapt. Volgens Opta overtreden KPN's concurrenten de eisen echter niet.

Telefoonnummer

Voor 1999 kregen bellers bij elke wisseling van aanbieder een nieuw telefoonnummer. Sindsdien kunnen zij hun bestaande nummer echter meenemen. "Maar er zijn altijd problemen geweest. Dat heeft op 1 oktober van dit jaar geleid tot aanscherping van de regels", verklaart de Opta-zegsman. "KPN weet dat, maar de situatie is niet verbeterd." De onderneming heeft tot dinsdag de tijd om haar handelwijze aan te passen. Zo niet, dan grijpt Opta bij geconstateerde overtredingen naar de dwangsom.

"Wij maken het onze klanten helemaal niet onnodig lastig, maar houden hen wel aan hun contractuele verplichtingen", reageert een woordvoerder van KPN. Het bedrijf wil "op korte termijn" een uitspraak van de rechter.

Klanten van KPN hebben een opzegtermijn van drie maanden. Binnen die drie maanden wil het bedrijf het telefoonnummer niet verhuizen naar een andere aanbieder. Daarnaast moet de klant zijn resterende abonnementsgeld betalen voor de duur van het contract, waartegen Opta overigens geen bezwaar heeft.

"Opta ziet het telefoonnummer los van het contract. Wij stellen dat het nummer de basis is van onze relatie en ons contract met de klant", zegt de KPN-woordvoerder. "De nummerverhuizing moet binnen maximaal tien werkdagen plaatsvinden, ongeacht de opzegtermijn die KPN hanteert", luidt de reactie van Opta. "Dat is juist een stimulans voor belbedrijven om met aanbiedingen te komen."