DEN HAAG - De ANWB heeft samen met de Europese federatie voor verkeersslachtoffers (FEVR) een internationale site gemaakt met juridische informatie voor slachtoffers van verkeer in het buitenland. De website is vanaf dinsdag actief.

Mensen die een verkeersongeluk krijgen in een ander (Europees) land, kunnen vanaf nu via internet in vijf verschillende talen informatie krijgen over de regels die in dat land gelden in het geval van een ongeluk.

Uit ervaring van de ANWB blijkt dat ruim 30 procent van de 3500 Nederlanders die in het buitenland letsel oplopen door een verkeersongeval, geen rechtsbijstandsverzekering heeft. Volgens de ANWB is het voor deze mensen haast onmogelijk om op eigen houtje wijs te worden uit alle buitenlandse juridische procedures.

Van alle Europese lidstaten, Noorwegen en Zwitserland is in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Italiaans te lezen wat te doen in het geval van een ongeluk, wat de geldende verjaringstermijnen zijn, wat en hoeveel er wordt vergoed en er staat ook een aantal nuttige adressen vermeld.