UTRECHT - Het CNV heeft een gedragscode ontwikkeld voor de omgang met sociale media als Hyves en Twitter. De code is bedoeld voor medewerkers van de vakcentrale, maar kan ook als voorbeeld dienen voor andere organisaties en bedrijven.

De code is donderdag gepubliceerd op de CNV-site.

Uitgangspunt is dat sociale media een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. Maar zij kunnen ook tot allerlei vragen leiden op de werkvloer.

Richtlijnen

Mag iemand bijvoorbeeld op zijn privéblog over zaken schrijven die met het werk te maken hebben? Wat doe je als iemand uit een vertrouwelijke bijeenkomst twittert? Mag iemand onder werktijd sociaal netwerken?

De code geeft hiervoor richtlijnen. Zo mogen werknemers vertrouwelijke informatie niet ongevraagd publiceren. Medewerkers van het CNV mogen actief zijn op sociale media zo lang het werk er niet onder lijdt. Leidinggevenden moeten hierover afspraken maken met hun medewerkers.