AMSTERDAM – Binnenkort moet het mogelijk worden om elektronisch aangifte te doen van een huwelijk, geboorte of overlijden.

Dat blijkt uit een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken.

Om het wetsvoorstel te realiseren zullen de burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op elkaar worden afgestemd.

Modern en dienstbaar

Het kabinet streeft al langer naar een moderne en dienstbare overheid waarin procedures eenvoudiger worden. De digitale aangifte is daarin een nieuwe stap.

Mensen kunnen in het nieuwe wetsvoorstel via de computer aangeven dat ze willen trouwen, ook kan een uitvaartondernemer een overlijden via internet melden. Bij onduidelijkheden en vragen neemt de betreffende ambtenaar vanzelf contact op met de persoon die aangifte heeft gedaan.

Procedures vereenvoudigd

Bestaande procedures worden door de invoering van digitaal aangifte doen vereenvoudigd. Zo is het niet meer nodig om een geboorteakte te overleggen bij de melding van het voornemen voor een huwelijk. De ambtenaar controleert deze en andere informatie zelf bij de GBA.

Nu moeten voor een huwelijksaangifte allerlei stukken, zoals een afschrift van de geboorteakte en een uittreksel GBA, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden overgelegd. Deze gegevens moeten door de mensen zelf worden opgevraagd en dat moet vaak bij andere gemeenten.

DigiD

DigiD gaat een belangrijke rol spelen in het digitaal aangifte doen. Het is volgens de ministers namelijk erg belangrijk dat identiteitsfraude, manipulatie of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens voorkomen worden. DigiD zal ervoor moeten zorgen dat de identiteit van de burger in de elektronische omgeving zo goed mogelijk kan worden vastgesteld.

De ministers benadrukken dat een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand pas wordt ingevoerd als dit “op een betrouwbare en technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden.”