AMSTERDAM – De openbare bibliotheken, de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Digitale bibliotheek der Nederlandse letteren gaan samen één grote online catalogus lanceren waarin mensen gemakkelijker en beter kunnen zoeken naar boeken.

Deze Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) moet voor het einde van 2010 online komen.

Woensdag werden handtekeningen gezet onder het contract voor het bouwen van de collectieve catalogus.

Betere resultaten

“Zoeken in bibliotheekcollecties wordt dan makkelijker en leuker dan ooit”, vertelt Bas Eenhoorn, voorzitter van stichting Bibliotheek.nl, de gezamelijke innovatieclub van de openbare bibliotheken in Nederland. “Iedere zoekopdracht gaat straks betere resultaten opleveren uit meer collecties.”

Alleen al het samengaan van de catalogi van de Koninklijke Bibliotheek en de 14 grootste openbare bibliotheken zorgt ervoor 80 procent van alle zoekopdrachten gehonoreerd kan worden.

Belang

De catalogus is volgens de betrokkenen van belang omdat men met een collectieve catalogus niet hoeft na te denken waar ze gaan zoeken. Een eenvoudige zoekopdracht in de nieuwe catalogus laat zien waar het boek beschikbaar is. Ook moeten collecties beter vindbaar worden in Google. Daar zijn de bibliotheken nu nog nauwelijks zichtbaar.

De nieuwe catalogus zal via de websites van lokale bibliotheken en bibliotheek.nl te raadplegen zijn. Ook kunnen mensen speciale widgets op hun eigen website neerzetten. Zowel de politiek als de sector zelf pleitten al jaren voor een vrij toegankelijke nationale catalogus.

Digitalisering

De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag en Google hebben woensdag ook een overeenkomst getekend over de digitalisering van boeken. Dit hebben de twee organisaties bekendgemaakt.

Door de overeenkomst worden meer dan 160.000 rechtenvrije boeken uit de periode 1700-1900 gescand en vrij toegankelijk gemaakt via Google Books en de websites van de KB en Europeana.

Door de digitalisering is ongeveer 10 procent van de collectie van de KB straks via internet te raadplegen. Op de boeken die worden ingescand rust geen auteursrecht meer.

“De samenwerking met de KB vormt een volgende stap op weg naar ons doel om alle boeken ter wereld doorzoekbaar en toegankelijk te maken voor iedereen die over een internetverbinding beschikt”, vertelt Philippe Colombet, manager European Strategic Partnerships bij Google.