AMSTERDAM – Ondanks de toenemende digitalisering van de samenleving ontvangt 50 procent van de jongeren onder de 34 jaar belangrijke documenten het liefst per post.

Dat blijkt uit onderzoek (pdf) van Synovate onder vijfhonderd consumenten in opdracht van TNT Post.

Dat zaken in papieren versies van facturen, bankafschriften en polissen gemakkelijk nagezocht kunnen worden, is een van de redenen dat jongeren deze documenten liever fysiek ontvangen.

Ook het hebben van een papieren bewijs en de leesbaarheid hebben invloed op de wens om documenten per post te ontvangen. Minder opslagruimte en zo veel mogelijk zaken online afhandelen zijn voor andere jongeren juist weer redenen om post digitaal te willen zien verschijnen.

Bankafschriften

Slechts 26 procent van de respondenten heeft op eigen initiatief bij de bank aangegeven dat ze afschriften niet meer per post willen ontvangen. Respondenten gaven dan ook aan vooral post van financiële instellingen het liefst fysiek te ontvangen.

Een kwart van de ondervraagden gaf in het onderzoek aan van bank te zullen veranderen als ze afschriften niet meer per post kunnen ontvangen.

Betaling digitale factuur

Opmerkelijk is dat de respondenten aangaven dat er verschil is in de snelheid van betaling bij een fysieke of digitale factuur. 11 procent laat weten een fysieke factuur sneller te betalen. 12 procent betaalt een digitale factuur eerder. Reden om een digitale factuur later te betalen is omdat hij na het lezen vergeten wordt.