DEN HAAG -Toezichthouder NMa heeft in een brief aan de energiebedrijven zijn zorg geuit over de gebrekkige informatie die de consument krijgt over energietarieven. Er blijkt veel mis te zijn met de vergelijkingssites, die zich baseren op gegevens van de bedrijven.

Onderzoek waarbij 'mystery shoppers' contracten afsloten via de sites, heeft uitgewezen dat de informatie niet altijd volledig en begrijpelijk is.

De sites en de energiebedrijven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de noodzakelijke verbeteringen, staat in een onderzoeksrapport van NMa en de Consumentenautoriteit. Met name de informatievoorziening over actietarieven en voorwaarden schiet tekort.

Schatting

Prijsvergelijkers tonen een jaarbedrag, terwijl het gaat om een schatting doordat tarieven nog kunnen wijzigen. De sites zouden beter moeten communiceren over deze onzekerheden, aldus het rapport.

De mystery shoppers in het onderzoek zagen in driekwart van de gevallen een verschil tussen het contract dat ze dachten te sluiten en dat ze kregen. De informatie op de site werd anders weergegeven dan in het contract.

In het onderzoek hebben de NMa en de Consumentenautoriteit dertien sites beoordeeld die de consument de mogelijkheid bieden direct over te stappen naar een andere leverancier. De sites van de energieleveranciers zelf zijn niet meegenomen in het onderzoek omdat die sowieso niet onafhankelijk zijn.