AMSTERDAM - Google hoeft mediaconcern Viacom geen miljard dollar schadevergoeding te betalen wegens grootscheepse auteursrechtenschending. Een federale rechter in New York verwees een claim van Viacom woensdag naar de prullenbak.

Volgens het mediaconcern profiteerde Google willens en wetens van filmpjes op Youtube die zonder toestemming van Viacom op de site waren geplaatst. Viacom is eigenaar van onder andere MTV Networks, Nickelodeon, Comedy Central en filmmaatschappij Paramount, en zegt vele tienduizenden videoclips en andere filmpjes op Youtube te hebben aangetroffen waar het de rechten van bezit.

In 2007 spande Viacom een rechtszaak aan tegen Google, dat Youtube een half jaar eerder had gekocht.

Safe harbor

Google verdedigde zich tegen de claim met een beroep op het 'safe harbor'-principe. Die regeling stelt dat websites niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor materiaal dat gebruikers posten, als ze adequaat reageren op klachten van rechthebbenden. Viacom meende dat dat principe niet op Google van toepassing zou zijn, omdat het copyrightschending bewust door de vingers zou zien.

Beroep

Een federale rechter in New York schoof dat argument woensdag echter terzijde, zo meldt Google op zijn weblog. Volgens zijn vonnis was Google er weliswaar van op de hoogte dat er video's op de site stonden waarop auteursrecht rustte, maar kon het niet weten om welke filmpjes het precies ging.

Viacom is van plan tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Filter

Sinds de start van het proces heeft Google overigens maatregelen getroffen om effectiever op te treden tegen copyrightschending op de videosite. Youtube maakt daarvoor gebruik van filtertechnologie, die auteursrechtelijk beschermd materiaal herkent aan de hand van een 'digitale vingerafdruk'.