AMSTERDAM - Politici staan onvoldoende stil bij de privacygevolgen die maatregelen voor burgers kunnen hebben. "In de politieke dynamiek is er vaak weinig ruimte voor reflectie, " zegt directeur Ot van Daalen van de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BoF).

Van Daalen zegt in een interview met NU.nl dat politici meer moeten stilstaan bij de effecten die de verzameling van allerlei gegevens over burgers kan hebben. "Men is zich veel te weinig bewust van de risico's van de opslag van allerlei gegevens."

Hij laakt bijvoorbeeld de opslag van vingerafdrukken van burgers die een nieuw paspoort aanvragen. "Het is onduidelijk of die informatie wel goed kan worden beveiligd"

Volgens Van Daalen reageren politici vaak overhaast met 'spierballensymboolpolitiek' op actuele gebeurtenissen, zoals bij de roep om bodyscanners na een mislukte aanslag op een vliegtuig naar Detroit.

Tegengas

"Bij die ad-hoc reactie zijn kosten en baten niet afgewogen en is helemaal niet nagedacht over de effectiviteit: al snel bleek dat deze mislukte aanslag met zo'n scanner waarschijnlijk helemaal niet voorkomen had kunnen worden."

"Politici moeten juist tegengas geven in tijden van politieke onrust," vindt Van Daalen.

Lees hier het hele interview