LOS ANGELES - Het Simon Wiesenthal Centrum heeft de Nederlandse overheid zaterdag gevraagd een website over de radicale Palestijnsegroepering Hamas te sluiten. Het bedrijf dat de website toegang tothet internet verschaft, 357Hosting, is gevestigd in Nieuwegein.

Volgens het centrum dat strijdt tegen racisme en antisemitisme"vereert en promoot" de website moordaanslagen en andereterroristische doelen van Hamas. "We dringen er bij deautoriteiten in Nederland op aan om onmiddelijk stappen teondernemen en de website te sluiten", aldus rabbijn Abraham Coopervan het Simon Wiesenthal Centrum in Los Angeles in een brief aan deNederlandse ambassadeur Van Eenennaam in Washington.

De eigenaar van 357Hosting, die zich alleen identificeert metHamza, zegt noch van het Simon Wiesenthal Centrum, noch van deNederlandse autoriteiten het verzoek te hebben gekregen de pagina'ste verwijderen. De identiteit van de makers wilde hij zaterdag nietprijsgeven.

Hamza zegt zelf toe te zien op de inhoud van de website."Daarmee is niets mis." Mocht www.hamasonline.com wel oproepentot geweld, dan zal hij de makers daarop aanspreken.

Radicale organisaties

Hosting verschaft naar eigen zeggen meer websites vanradicale organisaties toegang tot internet. Een voorbeeld daarvanis www.maktab-al-jihad.com over de jihad (heilige oorlog) vanmoslimstrijders. "De makers stuiten vaak op problemen bij anderehosts", legt de eigenaar uit. "Ik plaats in principe allewebsites."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken was zaterdag nog nietbekend met het verzoek van het Simon Wiesenthal Centrum.