DEN HAAG - Buitenlandse geheime diensten proberen steeds vaker aan gevoelige Nederlandse informatie te komen door besmette e-mails te sturen, meldt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in zijn jaarverslag over 2009.

Het probleem met deze vorm van spionage is volgens de geheime dienst het afgelopen jaar dusdanig gegroeid dat het nodig was ministeries, gemeenten, bedrijven en wetenschappelijke instellingen actief te waarschuwen, aldus de dienst in het verslag (PDF).

Buitenlandse spionnen voeren hun digitale aanvallen vooral uit met betrouwbaar ogende e-mailberichten waaraan een besmette bijlage (trojan) 'hangt'. Ook worden websites, usb-sticks, cd's of dvd's besmet.

Nauwelijks bewust

Uit onderzoek is gebleken dat Nederlanders zich nauwelijks bewust zijn van spionagerisico's. ''Nederlanders realiseren zich vaak onvoldoende dat ook in Nederland waardevolle informatie aanwezig is waarover buitenlandse mogendheden graag zouden beschikken'', aldus de dienst.

Slechts weinigen realiseren zich dat andere regeringen proberen in het geniep de besluitvorming en het beleid in Nederland te beïnvloeden.

Rusland

De AIVD noemt met name Rusland, Iran en China als landen die zich in Nederland schuldig maken aan spionage. De Russische geheime dienst is vooral geïnteresseerd in de NAVO, de technisch-wetenschappelijke sector, de defensieindustrie en de energiesector.

Iran wil grip houden op Iraniërs die als een gevaar voor het Iraanse regime worden gezien. China richt zich net als Rusland op de wetenschappelijke sector en de defensie-industrie. Ook Chinese minderheden in het buitenland zijn doelwit.

Spionnen

Doordat de veiligheidsdienst in 2009 intensiever zijn aandacht op spionage heeft gericht, is een aantal concrete activiteiten van andere landen beëindigd, zo staat in het jaarverslag. Door samenwerking met andere geheime diensten is het volgens de AIVD een aantal ongewenste inlichtingenofficieren niet gelukt Nederland binnen te komen.