DEN HAAG - De toezichthouder voor de telecommarkt Opta krijgt meer macht en verantwoordelijkheden. Opta hoeft echter niet elk besluit van een grondige effectenanalyse te voorzien. Dat heeft minister Brinkhorst (Economische Zaken) woensdag in de Tweede Kamer gesteld tijdens het debat over de nieuwe Telecommunicatiewet, waarover de Kamer volgende week stemt.

In het wetsvoorstel staat onder meer dat Opta onaangekondigd invallen mag doen. Verder mag de toezichthouder boetes uitdelen van maximaal 10 procent van de omzet van een bedrijf. Nu geldt er nog een limiet van 400.000 euro per boete.

De minister vindt het te ver gaan dat Opta (Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit) voorafgaand aan ieder onderzoek moet aangeven wat de precieze gevolgen kunnen zijn. VVD-Kamerlid Blok had daarom gevraagd.

In een wijzigingsvoorstel had PvdA-Kamerlid Van Dam aangegeven dat de Opta wel een motivering moet geven voor ieder onderzoek of ingrijpen. Dat amendement gaat minder ver dan dat van de VVD en lijkt op een kamermeerderheid te kunnen rekenen. Brinkhorst had geen bezwaar tegen Van Dams amendement, noemde het ,,een goede balans'', maar wilde het nog niet overnemen.