AMSTRERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat via internet (www.om.nl) informatie geven over onder meer strafrechtelijk beleid en onderzoeken. "Internet is het enige medium waarbij een organisatie als het OM direct kan communiceren met het grote publiek", zo verklaart mr. J.L de Wijkerslooth, voorzitter van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het OM.

"We willen uitvinden hoe de samenleving over het OM denkt en wat die samenleving belangrijk vindt", aldus de voorzitter van het College. ""De site moet toegankelijk zijn om tweerichtingsverkeer tot stand te brengen."

Dinsdag gaf De Wijkerslooth het officiële startschot voor de nieuwe site van het OM. De site is niet alleen vernieuwd, ook is het uitgebreid met pagina's over verkeer, jeugd en slachtofferhulp.