AMSTERDAM – Het Lagerhuis, de belangrijkste kamer van het Britse parlement, heeft gisteren met grote meerderheid ingestemd met een nieuwe wet om het illegaal delen van bestanden op internet tegen te gaan.

Dat meldt verschillende buitenlandse media.

Het Lagerhuis stemde met 189 tegen 47 voor de zogenoemde Digital Economy Bill.

Formaliteit

In deze wet staat onder andere dat personen die auteursrechtelijk beschermd materiaal uitwisselen na twee waarschuwingen van het internet afgesloten kunnen worden. Het voorstel moet nu alleen nog langs het Hogerhuis, wat meer een formaliteit zou zijn.

Het Lagerhuis van Frankrijk keurde in september al een soortgelijke wet goed. De wet voorziet er daar in dat illegale downloaders die waarschuwingen via de mail en in brieven negeren een jaar lang afgesloten kunnen worden.

Ook kunnen overtreder daar veroordeeld worden tot gevangenisstraf of tot een boete van maximaal driehonderdduizend euro.

Essentieel

De ‘three-strikes-out’-aanpak is niet onomstreden. Pro-internet groeperingen vergelijken het afsluiten van iemand zijn of haar internetverbinding met het afsluiten van water. Internet zou nodig zijn om rekeningen te betalen, belangrijke mails te versturen en zelfs om telefoongesprekken te voeren.

Tegenstanders pleiten voor aanpak vanuit de industrie. Muziek, films en spellen zouden goedkoper moeten worden waardoor illegaal downloaden minder aantrekkelijk wordt.