AMSTERDAM - De komende jaren zullen meer internetverbindingen worden afgetapt. Internetproviders hoeven daarbij niet te rekenen op een ruimere onkostenvergoeding.

Dat stelt demissionair minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Arda Gerkens (SP). Gerkens wilde opheldering over het aantal telefoontaps van geheime diensten.

De minister maakte duidelijk niet te weten hoeveel er nu precies getapt wordt. Tot 1 januari van dit jaar is nooit goed bijgehouden hoeveel taps er geplaatst zijn en dus is het voor hem lastig conclusies te trekken.

Groei

Voor hem is wel duidelijk dat het luistervinken op de internetverbinding een stijgende lijn zal vertonen: "Overigens ligt een toename van dit relatief jonge opsporingsinstrument voor de hand nu ook het gebruik van internet een zeer sterke groei heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren. Dit zal naar verwachting nog verder toenemen met de groei van het (mobiel) gebruik van internet."

Duizenden taps

De SP vroeg om opheldering na de onthulling van Webwereld dat in 2008 er bij een collectief van kleine internetproviders zo'n 335 taps op de verbinding zijn geplaatst, door zowel geheime diensten als opsporingsinstanties.

De kleine providers vertegenwoordigen ongeveer een tiende van de Nederlandse internetgebruikers, maar volgens Hirsch Ballin mag daaruit niet worden afgeleid dat er in totaal zo'n 3350 maal is afgeluisterd.

"Verbindingen worden getapt, maar kunnen worden gebruikt door meerdere gebruikers. Anderzijds kan een gebruiker ook meerdere verbindingen tot zijn beschikking hebben, zoals een verbinding voor mobiel gebruik van internet, thuisgebruik of gebruik op het werk", schrijft de minister.

Eerder werd al wel duidelijk dat Justitie zo'n 26.000 keer per jaar een telefoonlijn tapt. Hoeveel taps de AIVD en MIVD plaatsen is nog altijd een geheim. De Tweede Kamer schaarde zich achter een motie van Gerkens om ook inzage in die aantallen te krijgen.

Een meerderheid van de Kamer vindt het onvoldoende om alleen de zogenoemde 'commissie Stiekem' in te lichten, de Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten waarvan de leden vertrouwelijk worden bijgepraat. De Kamer wil dat de totalen transparant worden.

Voldoende betaald

Internetproviders klagen dat zij gemiddeld 1300 euro per tap aan kosten maken, terwijl ze slechts 13,13 euro vergoed krijgen. Volgens Hirsch Ballin is die klacht niet gegrond. Hij meent dat de regeling "een rechtvaardige vergoedingsstructuur biedt omdat elke aanbieder, onder voorwaarden, de werkelijk gemaakte personele en administratieve kosten vergoed kan krijgen." Voor de kleine providers zou de vergoeding zo'n vijfhonderd euro bedragen.

Gert Wabeke van KPN Security bevestigt tegenover NU.nl dat er een afspraak is gemaakt. "Dat gaat niet meer per handeling, maar is een kostendekkende regeling voor alle handelingen die we doen", zegt hij.

Volgens hem gaat die regeling ook verder dan tappen alleen en dekt ook de bewaarplicht voor internetverkeer, het doorgeven van aansluitingen aan de overheid en andere handelingen.