AMSTERDAM - Microsoft komt de scholen in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs tegemoet bij het afsluiten van nieuwe softwarelicenties. Onlangs klaagden de scholen steen en been over de prijsverhogingen van de licenties.

De kritiek over de nieuwe licentieovereenkomsten die per 1 februari van kracht worden, ging met name over de prijsverhoging, de duur van de overeenkomst en de korte beslistermijn om op de licentie in te schrijven.

Eén van de belangrijkste veranderingen in de licentieovereenkomst is dat het bedrag dat voor het gebruik van de software betaald moet worden, wordt berekend op basis van het aantal computers waarop de software gebruikt wordt. Voorheen werd dat berekend op basis van het aantal leraren.

Microsoft heeft nu afgesproken dat scholen tot eind maart de kans krijgen om zich in te schrijven. Ook krijgen ze de mogelijkheid om, naast een driejarig contract, een éénjarig contract af te sluiten.Microsoft maakt al jarenlang afspraken met tussenpartijen SURFdiensten, SLBdiensten en APS IT-diensten die voordelige overeenkomsten met onderwijsinstellingen afsluiten.