DEN HAAG - Met het filteren en blokkeren van internetpagina's met kinderporno is voortgang geboekt, maar er zijn complicaties, meldde minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) de Tweede Kamer woensdag.

De demissionair bewindsman gaf aan dat wordt bekeken of de zogenoemde zwarte lijst met te blokkeren materiaal echt niet zo kan worden bewerkt dat mensen via omleidingen juist op die sites terechtkomen.

De Kamer en Hirsch Ballin erkennen dat er bewaren kleven aan het filteren en blokkeren van internet. Maar om kinderporno aan te pakken, zei ook bijvoorbeeld GroenLinks, uitgesproken voorstander van internetvrijheid, wel een uitzondering te willen maken, mits de blokkering effectief is.

Hirsch Ballin vindt dat eventuele blokkeringen technisch betrouwbaar moeten zijn. Hij stelde dat nu bewust op internet wordt gezocht naar bestaande filterlijsten.

Aanpak

Het openbaar maken van dit soort lijsten acht hij dan ook niet in het belang van de aanpak van kinderporno op internet.

Op vragen van Raymond de Roon (PVV) gaf de bewindsman aan dat ook hij wel wat voelt voor een zogenaamde verschijningsverplichting in de rechtbank ''bij zwaardere gevallen''.

Verantwoording

De Roon vindt het van belang dat mensen, die zich met dit soort zaken bezighouden, ook verantwoording afleggen. Voor iemand die het liefst heimelijk opereert is in het openbaar verantwoording afleggen al een opgave, aldus De Roon.

De Kamer probeerde woensdag de discussie te heropenen over de vergewisplicht die producenten dwingt aan te tonen dat modellen op pornosites 18 jaar of ouder zijn.

Wetsvoorstel

SP en PvdA kondigden aan dat ze het eerder aangekondigde wetsvoorstel doorzetten. Ze wilden meer uitleg van Hirsch Ballin die eerder al stelde dat die plicht praktisch niet uitvoerbaar is.

Woensdag wees hij erop dat de verplichting ook averechts kan werken als een model wel echt 18 jaar is maar jonger lijkt. De discussie ging hij niet aan, dat doet hij als de partijen hun voorstel indienen.