DEN HAAG - Een op de tien Nederlanders heeft niet of nauwelijks digitale vaardigheden. Deze 1,6 miljoen mensen lopen daardoor zowel op economisch als sociaal gebied achterstand op.

Een nieuw laagdrempelig online-oefenprogamma moet hen helpen beter hun weg te vinden in de digitale wereld.

In de Centrale Bibliotheek in Den Haag lanceren de ministeries van Sociale Zaken en Economische Zaken, UWV Werkbedrijf en vakcentrale FNV dinsdag het programma 'Klik & Tik.

Het internet op'. UWV en de Openbare Bibliotheek starten dan ook het proefproject ''Maatschappelijke Digistage'', waarbij stagiairs uit het voortgezet onderwijs in de bibliotheek klanten van UWV helpen bij het doorlopen van dit oefenprogramma.