RIJSWIJK - Populaire computerspelletjes zoals Half-Life enUnreal Tournament zijn goedkope en effectieve middelen om fobieënte behandelen. Dat blijkt uit een onderzoek van Canadesewetenschappers waarover het tijdschrift New Scientist maandag opzijn website berichtte.

De wetenschappers pasten de spelletjes aan om zo de gebruiker teconfronteren met zijn diepste angsten. Zo werden aan het spelUnreal Tournament benauwde ruimtes en enorme hoogtes toegevoegd ommensen met claustrofobie en hoogtevrees te behandelen. Het spelHalf-Life werd verrijkt met verscheidene spinnen.

Om het geheel nog levensechter te maken, kregen de testpersoneneen virtual reality-helm aangemeten. Met de helm wordt eendriedimensionale wereld gecreëerd. Via sensoren werden deangstgevoelens geregistreerd.

Speciaal ontworpen spelletjes werden al gebruikt om fobieën tebehandelen. Het bouwen van nieuwe spelletjes kost vele duizendeneuro's. Nu blijkt dat het ook effectief werkt om al bestaandespelletjes te gebruiken, wordt deze manier van therapie volgens dewetenschappers veel goedkoper en toegankelijker.