AMSTERDAM - Scholieren worden steeds vaker het slachtoffer van pesterijen via internet. Een rondgang van de NOS langs middelbare scholen wees uit dat veel ruzies tussen scholieren ontstaan op sites als msn, hyves, facebook en twitter.

Vooral meisjes maken elkaar het leven zuur op internet.

De VO-Raad en de Vereniging van Schoolleiders bevestigen tegenover de NOS de toename van pesterijen. Op sommige scholen krijgen leerlingen voorlichting over cyberpesten.