AMSTERDAM - Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is 'gewoon lek'. Dat zegt informaticus Guido van 't Noordende van de Universiteit van Amsterdam vrijdag in NRC Handelsblad.

Het computersysteem moet ertoe leiden dat zorgverleners altijd toegang hebben tot actuele medische gegevens van patiënten. Dat moet bijvoorbeeld voorkomen dat verschillende artsen een patiënt medicijnen voorschrijven die niet mogen worden gecombineerd.

Tegenover NRC Handelsblad zegt Van 't Noordende dat het systeem 'basale veiligheidskleppen' ontbeert. Het EPD biedt daardoor te weinig bescherming van privacy van patiënten. Zijn kritiek richt zich voornamelijk op de volgens hem onveilige manier waarop artsen medewerkers bevoegdheden kunnen overdragen.

"Verbeteringen zijn mogelijk, maar vereisen een aanzienlijke herziening van de EPD-architectuur," stelt Van 't Noordende. Zonder die aanpassingen is het dossier "gewoon lek".

Afweging

In een eerste reactie tegenover de krant stelt expertisecentrum Nictiz, dat het EPD namens het ministerie van Volksgezondheid invoert, dat bij het ontwerp van het systeem een afweging is gemaakt tussen gebruiksgemak en beveiliging. Niettemin zegt Nictiz sommige aanbevelingen van Van 't Noordende te zullen meenemen in toekomstige aanpassingen.