STRAATSBURG - Het Europees Parlement wil geen geheimzinnigheid bij onderhandelingen over een internationaal verdrag dat inbreuken op intellectueel eigendom moet tegengaan. Het heeft daartoe woensdag een resolutie aangenomen.

Het gaat over de zogeheten ACTA-besprekingen die de EU voert met onder meer de Verenigde Staten en Japan. Die moeten ervoor zorgen dat het intellectueel eigendom beter wordt beschermd.

Maar het Europarlement vreest dat er maatregelen uit de bus komen die de vrijheid van internetgebruikers aantasten. Zij zouden bijvoorbeeld van het web kunnen worden geweerd als ze een aantal malen zijn betrapt op illegaal downloaden.

Het Europees Parlement stoort zich er vooral aan dat de onderhandelingen in het diepste geheim worden gevoerd.

Het eist meer transparantie. Bovendien wil het dat de besprekingen zich beperken tot het tegengaan van namaak van merkkleding en dergelijke. Copyrights en auteursrechten moeten erbuiten vallen.

GroenLinks

Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks is blij met de resolutie. Zij trekt een vergelijking met het akkoord dat de EU had gesloten met de VS over inzage in bankoverboekingen met het oog op de terrorismebestrijding.

Die overeenkomst werd enkele weken terug door het Europarlement geblokkeerd.

Ook Emine Bozkurt van de PvdA en Jeanine Hennis van de VVD vinden dat openheid over de ACTA-onderhandelingen noodzakelijk is. Bozkurt wijst erop dat de huidige onduidelijkheid veel geruchten in het leven heeft geroepen.

Laptop

''Zal elke laptop of MP3-speler straks door de douane worden gecontroleerd op illegale muziek- en filmfiles?'' Hennis zegt dat toegang tot de laatste stand van zaken belangrijk is voor het Europees Parlement, dat uiteindelijk met de afspraken moet instemmen.