DEN HAAG - Blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden komen er nog steeds bekaaid vanaf op gemeentelijke websites.

Uit maandag gepubliceerd onderzoek van de stichting Accessibility blijkt dat 98 procent van de websites van gemeenten niet voldoet aan de minimale eisen voor toegankelijkheid.

Twee jaar geleden kwam de stichting tot dezelfde conclusie.

Visuele handicap

Viziris en Bartiméus, de belangenorganisaties voor mensen met een visuele handicap en de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad maken zich grote zorgen over de uitkomst van het onderzoek, lieten ze maandag weten.

Het rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG hebben afgesproken dat alle overheidswebsites eind 2010 moeten voldoen aan de zogenoemde Webrichtlijnen en toegankelijk zouden moeten zijn.

De belangenorganisaties vragen zich af wat de overheid gaat doen om er voor te zorgen dat dit voor eind van dit jaar gehaald gaat worden.

Digitaal informeren

Volgens stichting Accessibility vragen overheden steeds vaker van burgers dat zij zich digitaal laten informeren of diensten afnemen via het internet. Websites moeten dan wel voor iedereen toegankelijk zijn, vinden de belangenorganisaties. Een van de knelpunten is bijvoorbeeld het gebruik van video's op websites. Deze missen ondertiteling voor doven en slechthorenden.

De stichting zette zestig gemeentelijke websites af tegen het minimale niveau van de internationaal geldende standaard en vond slechts een site zonder problemen. Bij de overige sites is sinds het onderzoek van 2008 wel wat verbeterd, maar nog niet voldoende.

Viziris, Bartiméus en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad overhandigen dinsdag een rapport met aanbevelingen aan de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken.