RIJSWIJK - De Stichting Alcoholpreventie (STAP) heeftminister Hoogervorst van Volksgezondheid gevraagd maatregelen tenemen tegen internetsites van drankenproducenten. Zij vindt hetongewenst dat de producenten van alcoholhoudende dranken zich ophun internetpagina's vooral richten tot jongeren onder de achttien.Dat heeft de stichting donderdag aan de bewindsman laten weten.

Uit eigen onderzoek naar de websites van drankenfabrikantenblijkt volgens STAP dat die nauwelijks productinformatie bevatten."Ze creëren wel een bepaald imago van bijvoorbeeld seksueelsucces", stelt een woordvoerster. "Verder verzamelen de meestesites persoonsgegevens, het is pure marketing."

De onderzoeksresultaten gaan naar het ministerie vanVolksgezondheid. Minister Hoogervorst kondigde in juli al aan dathij dit najaar overlegt met de alcoholbranche over de manier vanreclame maken. Op dit moment is er alleen sprake vanzelfregulering.

STAP onderzocht 34 sites. Daarvan werden er dertig aangemerktals aantrekkelijk voor minderjarigen. De website van Heineken staathoog genoteerd op de lijst van schadelijke internetpagina's. Eenwoordvoerder zei donderdag in een reactie dat de bierbrouwer zichaan alle voorschriften van de Reclamecode voor Alcoholhoudendedrank houdt, ook wat betreft reclame op internet. Verder benadruktehij dat Heineken zich richt op een publiek van achttien jaar enouder.

De Katholieke Universiteit Nijmegen begint binnenkort met eennauwkeuriger onderzoek naar de invloed van alcoholwebsites opjongeren onder de achttien jaar.