AMSTERDAM - Het hoogste Duitse gerechtshof heeft een streep gezet door de bewaarplicht van telecomgegevens. De omstreden maatregel is in zijn huidige vorm ongrondwettig.

Dat bepaalde het constitutionele hof in Karlsruhe dinsdag, zo melden Duitse media. In Duitsland worden sinds 2008 alle verkeersgegevens van telefoongesprekken en internetgebruik een half jaar opgeslagen. De gegevens moeten helpen om criminaliteit en terrorisme te bestrijden.

Volgens het gerechtshof is de maatregel, die voortvloeit uit Europese regelgeving, in strijd met de Duitse grondwet. Om daar verandering in te brengen, zouden strengere voorwaarden moeten worden gesteld aan inzage en beveiling van de gegevens, en moet het gebruik van de informatie transparanter worden.

Gegevens die tot nu toe zijn verzameld, moeten worden vernietigd, aldus het vonnis.

Over de Duitse uitwerking van de Europese maatregel waren bij het hof ruim 35 duizend klachten binnengekomen. Nooit eerder leidde een maatregel tot zo veel bezwaren van burgers.

Nederland

In Nederland wordt over de invoering van de bewaarplicht nog gesteggeld tussen de Eerste en Tweede Kamer. De senaat drong er bij minister Hirsch Ballin (Justitie) vorig jaar op aan de bewaartermijn voor internetgegevens terug te brengen van twaalf tot zes maanden. Telecomgegevens zouden wel een jaar worden opgeslagen.

Hirsch Ballin zegde dat toe, maar in de Tweede Kamer gaan stemmen op om de termijn toch op een jaar te handhaven, of zelfs te verlengen tot achttien maanden.

Eurocommissaris

In een interview met het Duitse blad Der Spiegel zegt de nieuw aangetreden eurocommissaris Viviane Reding van Justitie de huidige bewaarplicht te willen heroverwegen. Ze wil onder meer weten of de maatregel niet in strijd is met de grondrechten voor Europese burgers die zijn vastgelegd in het Verdrag van Lissabon, dat in december van kracht werd. Daarin is onder meer het recht op gegegevensbescherming verankerd.

Reding zegt te willen onderzoeken of de opslag van de gegevens werkelijk noodzakelijk is, en of geen andere mogelijkheden bestaan om de doelstelling van de bewaarplicht te bereiken. Wat haar betreft gaat de maatregel daarom 'in de teststand'.