AMSTERDAM – De Tweede Kamer krijgt maar zeer beperkt zeggenschap over een internationaal verdrag om piraterij aan te pakken.

In plaats daarvan is het aan de Europese Commissie om tot een akkoord te komen met diverse andere landen. Dit schrijft Webwereld.

Dit multilaterale verdrag, de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), moet er voor zorgen dat auteursrechtregels overal hetzelfde zijn.

De maatregelen die genomen kunnen worden om deze rechten te beschermen zijn naar verluidt onder meer het checken van computers en mp3-spelers bij de grens, controle door providers en het afsluiten van het internet.

Daarnaast kan ook strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.

Macht

D66-parlementariër Sophie in ’t Veld stelt dat sinds de invoering van het Verdrag van Lissabon het Europese Parlement meer macht heeft gekregen.

“De nationale parlementen hebben daardoor over het verdrag weinig te zeggen”, aldus In ’t Veld.

Het parlement zou alleen tegen details in het verdrag ja of nee kunnen zeggen, de inhoudelijke behandeling en goedkeuring zal verder plaatsvinden in Brussel.

De onderhandelingen over het verdrag worden in het geheim gevoerd. Daardoor is er weinig bekend welke maatregelen zullen volgen.

Volgens SP-Kamerlid Arda Gerkens zou in een later stadium kunnen blijken dat alsnog behandeling in de Tweede Kamer volgt.