DEN HAAG - Kinderen die speciaal onderwijs volgen of een lichte verstandelijke handicap hebben, zijn min of meer een vergeten groep in de voorlichting over veilig internetten.

Dit voorjaar verschijnt daarom een boekje met tips voor begeleiders en leerkrachten, waarmee ze de kinderen op hun eigen niveau kunnen leren wat ze wel en niet moeten doen op internet.

Dat zegt Remco Pijpers, directeur van de stichting Mijn Kind Online. Het is dinsdag de zevende Europese Safer Internet Day. Volgens Pijpers is internet met zijn vele vriendenpagina's een prachtig product, waarmee veruit de meeste kinderen helemaal geen problemen hebben.

Aandacht

En de problemen die zich wel voordoen, vallen over het algemeen mee, aldus Pijpers. ''Maar kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs hebben extra aandacht nodig. Zij begrijpen de bestaande campagnes niet'', is volgens hem een veelgehoorde klacht van leerkrachten en begeleiders van minder begaafde kinderen.

Bij het kenniscentrum Mijn Kind Online zijn diverse voorbeelden bekend van problemen die zijn ontstaan omdat kwetsbare kinderen hun contacten op internet niet zo goed kunnen inschatten.

Pijpers: ''Zo stond op het schoolplein van een praktijkschool ineens een groep onbekende jongens, die een dubieus afspraakje had gemaakt met een meisje. Zij zag daar helemaal geen kwaad in. Een andere scholier was totaal overstuur nadat hij een sms'je ontving met de scheldzin 'lik-me-reet.' Die jongen dacht dat hij dat letterlijk moest gaan doen.''

MSN

Volgens Pijpers zijn de mededelingen die op netwerken als Hyves en MSN staan over bescherming van de privacy van de meest jonge gebruikers, veel te moeilijk voor kinderen met leer- of gedragsproblemen.

''Veel van zulke kinderen hebben bovendien ouders die het zelf ook niet zo goed begrijpen. Ze moeten echt worden beschermd via school of via de begeleiders van de instellingen, waar sommige jongeren wonen." 

"Maar tot nu toe ontbrak materiaal waarmee docenten of begeleiders aan de slag kunnen gaan. Dat gaan wij nu maken.'' Via mijnkindonline.nl is al een aantal algemenere brochures voor leerkrachten en ouders te bestellen.