AMSTERDAM - De Opta houdt vast aan boetes van in totaal 240.000 euro die de toezichthouder had opgelegd aan een vermeende spammer uit Breda. De telecomwaakhond gaat in beroep tegen het besluit van de rechtbank om de boete te vernietigen.

De Opta houdt de man medeverantwoordelijk voor de grootschalige verzending van ongewenste e-mail, waarin reclame werd gemaakt voor 'De Thuiswerkcentrale', die ontvangers thuiswerk aanbood.

Geïnteresseerden konden via een duur 0900-nummer reageren, aldus de Opta. Bellers werden vervolgens zo lang mogelijk aan de lijn gehouden om zoveel mogelijk gesprekskosten te genereren.

De feitelijke verzending van de spam werd verzorgd door het bedrijfje Call Data, dat daarvoor een boete kreeg van 270.000 euro. Call Data is daartegen niet in beroep gegaan.

Opdrachtgever

De Opta ziet Bredanaar Han Peters van het inmiddels failliete bedrijfje Abodata als opdrachtgever voor de spamcampagne, en legde ook hem fikse boetes op. Peters ontkende voor de rechtbank in Rotterdam echter iedere betrokkenheid.

De rechtbank oordeelde in januari dat de Opta niet voldoende heeft aangetoond dat Peters' verweer niet klopt, en vernietigde het boetebesluit.

Hoger beroep

De Opta zegt echter voldoende aanknopingspunten te zien voor een hoger beroep. Zo is volgens de toezichthouder bijvoorbeeld duidelijk dat Peters geld aan de operatie heeft verdiend.

Peters zelf kondigde in januari aan te overwegen een schadeclaim in te dienen als de uitspraak van de rechtbank definitief is. Volgens hem heeft de Opta zijn "leven kapot gemaakt".

DollarRevenue

De Opta gaat eveneens in hoger beroep tegen een beslissing van de Amsterdamse rechtbank. Die bepaalde in januari dat de toezichthouder de namen niet had mogen publiceren van bedrijven die samen opereerden onder de naam DollarRevenue.

De betrokken bedrijven en twee personen kregen van de Opta een boete van een miljoen euro, omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan de verspreiding van spyware. Omdat tegen die boete nog een beroep loopt, had de Opta de namen van de bedrijven niet mogen openbaren, stelt te rechtbank.

De Opta tekent tegen dat oordeel beroep aan bij de Raad van State.