AMSTERDAM - De overheid trekt 148 miljoen euro extra uit om digitale archieven van de overheid versneld online beschikbaar te maken. Wie bijvoorbeeld wil weten hoe spraakmakende commissies tot hun conclusies kwamen kunnen dit sneller lezen.

Eerder werden al documenten tot 1975 gedigitaliseerd en

toegankelijk

gemaakt, maar het archief vanaf 1976 is nog altijd alleen op papier beschikbaar. De Rijksoverheid heeft nu voor het project Doc-Direct 148 miljoen euro uitgetrokken om deze achterstand versneld weg te werken. In 2019 moet die klus klaar zijn.

Onder de archieven die beschikbaar komen zijn bijvoorbeeld stukken over de paspoortaffaire, en de archiefstukken van de Nederlandse voorzitterschappen van de EU die onder andere leidden tot het Verdrag van Maastricht en het Verdrag van Amsterdam.

Ook recentere archieven, met daarin de verslagen en het onderzoeksmateriaal van spraakmakende commissies zitten tussen het materiaal.

Kilometers archief

In totaal gaat de weg te werken achterstand volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken letterlijk om kilometers papier. Daarom zijn 190 mensen aangetrokken die in Winschoten en Den Haag het Nationaal Archief en de Centrale Archief Selectiedienst gaan helpen de klus te klaren.

Vanaf 2012 komt er vanuit Doc-Direct een nieuwe overheidsorganisatie, die archiefbewerking, opslag en beheer op zich gaat nemen. Het hele traject is onderdeel van een reeks projecten, die onderdeel uitmaken van de vernieuwing van de Rijksdiensten.

Selectie aan de poort

Dat alles nu gedigitaliseerd wordt, betekent niet automatisch dat alle documenten ook echt online beschikbaar komen. "Het Nationaal Archief bepaalt welke delen daaruit vervolgens ook digitaal toegankelijk gemaakt worden en welke delen in papieren vorm via de leeszaal in te zien zijn", zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In een overzicht op de website van het Nationaal is te zien welke archieven nog in papieren vorm in de leeszaal te raadplegen zijn.

De overheid heeft ook een plicht om documenten beschikbaar te stellen. Wet openbaarheid van bestuur verplicht niet alleen om documenten op verzoek beschikbaar te stellen, maar draagt ook op om zoveel mogelijk informatie op eigen initiatief beschikbaar te stellen.