AMSTERDAM - Op Duitse hackerscongres CCC is een fel debat gevoerd over het beleid van Wikipedia om artikelen te verwijderen vanwege een "gebrek aan relevantie".

Volgens sommige betrokkenen is er geen sprake van een kwaliteitsslag, maar wordt er censuur bedreven. Het probleem komt voort uit het principe dat iedereen aan de encyclopedie kan meewerken. Vrijwilligers kunnen artikelen toevoegen, aanpassingen doen of verwijdering van artikelen voorstellen.

Tijdens een twee uur durend debat bleek dat veel vrijwilligers voor de online encyclopedie zich miskend voelen, omdat hun noeste arbeid met een pennenstreek ongedaan zou worden gemaakt.

Probleem

Volgens literatuurwetenschapper Martin Haase is het verwijderen van artikelen een groot probleem. Hij wijst erop dat een artikel na bijvoorbeeld twee jaar alsnog kan worden verwijderd, waardoor her en der op internet naar Wikipedia wordt verwezen zonder dat er nog een pagina bestaat.

Diverse aanwezigen beklaagden zich ook over het feit dat soms pagina's worden voorgedragen voor verwijdering door mensen met een gebrek aan kennis over een onderwerp. Ook was er felle kritiek op de relatieve anonimiteit van beheerders, die informatie weg zouden halen zonder heldere regels. Het ontbreekt daarbij aan een voldoende democratische manier om te bepalen wat wel en wat niet in een encyclopedie thuishoort.

Andere aanpak

Diverse wetenschappers braken dan ook een lans voor alternatieven. Zo was er een voorstel om nieuwe artikelen eerst in een soort 'voorportaal' te plaatsen, en vervolgens te stemmen over de vraag of ze in de 'officiële' encyclopedie moeten worden opgenomen. Hierdoor gaat werk nooit verloren en kunnen gebruikers kiezen tussen een 'gecensureerde' versie en een bredere encyclopedie.

Ook zou een ander beleid nodig zijn rond artikelen over nog levende personen. Op dit moment kunnen die zich in debatten over 'hun' lemma niet verweren, omdat het 'not done' is wanneer mensen zich bemoeien met artikelen waarin ze zelf het onderwerp zijn.

Ook in Nederland

Het Duitse debat wordt momenteel ook in Nederland gevoerd. "Het speelt hier vooral rond levende personen", zegt Hay Kranen van Wikimedia Nederland, de organisatie achter de Nederlandse Wikipedia. "Het blijft lastig te bepalen of iemand de encyclopedie waardig is. In Duitsland is men veel strikter dan in Nederland."

Toch erkent hij dat ook hier de nodige conflicten hebben gespeeld. Als voorbeeld noemt hij het 'zeilmeisje' Laura Dekker, die als jongste persoon rond de wereld wil zeilen. Volgens Kranen is er weinig discussie over de nieuwswaardigheid van de zaak, maar of zij in een encyclopedie thuishoort is minder helder.

De discussie over het verwijderen van de bijdragen van vrijwilligers zal volgens Kranen nog wel even voortduren. Toch ontkent hij dat er gecensureerd wordt: "Ik denk dat er weinig plaatsen op internet zijn waar zo weinig censuur voorkomt als bij Wikipedia in Nederland."