AMSTERDAM - Zo'n veertig twitteraars hebben elkaar woensdagmiddag de hand geschud op de Dam in Amsterdam.

De initiatiefnemer, die twittert onder de naam @kersttoespraak, bedacht deze actie om koningin Beatrix te bewijzen dat virtuele contacten wel degelijk 'real life' contacten kunnen opleveren.

Koningin Beatrix was in haar jaarlijkse kersttoespraak kritisch over virtuele contacten.

''Echt contact ontstaat in daden en woorden. Taal is onmisbaar bij het opbouwen van vertrouwen'', aldus de vorstin.

Grap

''Het is als grap begonnen. Mensen zijn nu allemaal in gesprek met elkaar'', zegt twitteraar Sergio Felter, die op de actie is afgekomen.

''Misschien gaan we zo wat drinken met elkaar.'' Felter is een van de initiatiefnemers van SocialSunday, de eerste ''LinkedIn-kerkdienst' die in september werd gehouden.

Twitteraars werden 'real time' op de hoogte gehouden van de bijeenkomst op de Dam.