AMSTERDAM - Een verbod op het downloaden van muziek en films zorgt voor een chaos en criminaliseert miljoenen burgers. Dat schrijven onder meer ict-jurist Arnoud Engelfriet en internetexpert Danny Mekic in een opiniestuk in nrc.next.

Eind oktober maakte het kabinet bekend dat het downloaden van muziek en films van illegale bronnen verboden wordt, indien er voldoende alternatieven zijn.

In het artikel in nrc.next spreken Engelfriet, Mekic, weblogger Bert Brussen, voormalig LAKS-voorzitter Sywert van Lienden en blogger Huub Bellemakers zich uit tegen dit verbod.

De auteurs stellen dat het downloadverbod miljoenen burgers criminaliseert. "Alle burgers zijn schuldig", zo schrijven zij.

Ook burgers die niet opzettelijk beschermd materiaal downloaden zoals "de achtergrondmuziek in een YouTube-filmpje", overtreden volgens hen de wet als het verbod doorgaat. Zodoende zal een chaos ontstaan.

Aanval op privacy

Het verbod zou bovendien een forse schending van de privacy van internetgebruikers betekenen. De maatregel is alleen te handhaven als internetters "intensief in de gaten worden gehouden", zo stellen de schrijvers.

Alleen zodoende zouden auteursrechtenorganisaties als Brein kunnen controleren of mensen illegaal downloaden. "Wellicht zal voortaan al het internetverkeer moeten worden gefilterd of kan de internetgebruiker alleen nog met toestemming vooraf downloaden."

Kritiek op industrie

Engelfriet en zijn collega's leveren in het stuk ook kritiek op de entertainmentindustrie. Zo zeggen zij dat de industrie commercieel aantrekkelijke downloadalternatieven als Mininova en Napster niet heeft overgenomen en uitgebreid, maar via juridische weg uit de weg heeft geruimd.

Tegelijkertijd is het slecht gesteld met het legale aanbod aan films en muziek door het schrale aanbod, beperkte bruikbaarheid of omdat het naar verhouding te duur is.

"Met een downloadverbod wordt de industrie, die innovatie in online muziek en films op geen enkele manier heeft gestimuleerd, juist beloond voor het jarenlang negeren van de vraag van de consument."

Oneigenlijke argumenten

In een reactie op het opiniestuk laat Tim Kuik, directeur van auteursrechtenorganisatie Brein, weten dat legale diensten het moeilijk hebben, juist vanwege webdiensten zoals FTD. "Die faciliteren illegaal aanbod en proberen zich te verschuilen achter gekunstelde juridische argumenten".

Een downloadverbod voor illegale content snijdt dergelijke argumenten de pas af, zo stelt Kuik. Een gevaar voor de privacy vormt een dergelijk verbod niet volgens hem. "Je moet bij de handhaving rekening houden met privacy en vrijheid van informatie. Daar kun je goede afspraken over maken."

Indirect

Kuik laat weten dat Brein de noodzaak van een verbod op illegaal downloaden vooral ziet in de aanpak van het illegale aanbod. Illegaal aanbod is meestal indirect, doordat websites alleen links en verwijzingen bieden naar downloads. Het uploaden en downloaden van de content zelf gaat dan buiten die sites om.

"Sommige sites zijn structureel met illegale content bezig maar beweren serieus dat zij zijn toegestaan omdat downloaden van illegale content is toegestaan. Dat moet natuurlijk ondubbelzinnig verboden zijn. Een downloadverbod helpt om dit opzettelijk wangedrag van sites te stoppen," aldus Kuik.