AMSTERDAM - Invoering van een downloadverbod vereist dat de overheid meekijkt op internet en is vanwege een te grote inbreuk op de privacy niet te handhaven. Dat zegt PvdA-Kamerlid Martijn van Dam in een vraaggesprek met NU.nl.

Hij roept de samenleving op een brede maatschappelijke discussie te voeren over welke vrijheid de burger moet hebben op het internet. "Downloaden is niet te verbieden omdat het niet op een normale manier te handhaven is", legt Van Dam uit.

"Je kunt het technisch op allerlei manieren omzeilen, waardoor aan het internetverkeer niet te zien is wat mensen precies downloaden en of het nou legaal is of niet legaal. Als je dus een verbod zou willen handhaven, moet je dat op de computer van mensen zelf doen. En zelfs dan moet je nog weten wie er achter de computer zit."

Privacy

Van Dam vindt dan ook dat het handhaven van een downloadverbod veel te vergaande gevolgen heeft voor de privacy. Volgens hem zou het kabinet moeten concluderen dat een downloadverbod niet wenselijk is.

Het baart hem zorgen dat de privacygevolgen onderbelicht zijn gebleven in de discussie over een downloadverbod. "Ik vind het een vrij fundamentele kwestie die veel breder in de Nederlandse samenleving bediscussieerd moet worden. Het gaat om de vrijheid van burgers op internet. Wil je dat de overheid mee kan kijken in wat je doet op internet?"

Burgerrecht

Het is zorgelijk dat machtige lobbypartijen binnen de entertainmentindustrie leidend zijn in de discussie over downloaden, aldus Van Dam. Zo is hij geschrokken van het Franse en Britse besluit om mensen af te sluiten van internet bij herhaaldelijk illegaal downloaden.

"Als je mensen afsluit, ontneem je mensen een burgerrecht: namelijk het recht op informatie en het recht op toegang tot markten. Het is een digitaal huisarrest. In Nederland zou dat niet moet kunnen, maar eigenlijk in heel Europa niet. We delen toch dezelfde waarden over burger- en mensenrechten. Mensen moeten dus gewoon hun informatie kunnen krijgen."

Verbod

In Nederland is downloaden van films en muziek voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik niet verboden. Uploaden is wel strafbaar. In de meeste andere Europese landen is ook downloaden niet toegestaan. Het kabinet maakte eerder dit jaar bekend ook in Nederland een downloadverbod te willen invoeren, maar de Tweede Kamer moet zich over dat plan nog uitspreken.