DEN HAAG - Internetbedrijf World Online heeft beleggers misleid bij de beursgang in 2000. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. De Hoge Raad vernietigde het vonnis dat eerder door het gerechtshof werd gedaan.

''De punten waarop het hof onrechtmatig handelen had aangenomen blijven in stand. Daar komen nog twee punten bij waarop de Vereniging van Effecten Bezitters van de Hoge Raad gelijk krijgt'', aldus de Hoge Raad vrijdag.

Daarmee volgt de Raad een advies van advocaat-generaal Vino Timmerman de Hoge Raad het arrest van het hof uit mei 2007 te vernietigen.

Het gerechtshof zou zijn oordeel, volgens Timmerman ''in het algemeen op juiste en goed gemotiveerde gronden gewezen'', op een drietal punten moet verscherpen. Doorgaans volgt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal.

Beursavontuur

De geruchtmakende zaak draait om de gebeurtenissen rondom het tumultueuze beursavontuur van World Online in 2000. Beleggers zouden zijn misleid omdat oprichter Nina Brink niet duidelijk genoeg had aangegeven dat ze haar aandelenpakket al voor de beursgang had verkocht.

De beurskoers van World Online stortte daarop in en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) sleepte het internetbedrijf en de bij de beursgang betrokken banken ABN Amro en Goldman Sachs voor de rechter.

De zaak kwam later symbool te staan voor het uiteenspatten van de internetzeepbel eind jaren 90.

Nina Brink

Oprichtster van World Online, Nina Storms-Vleeschdraager (voorheen Nina Brink), stelt dat ze geen invloed heeft gehad op de inhoud van het prospectus.

"World Online heeft de samenstelling van het prospectus destijds overgelaten aan deskundigen", laat Storms-Vleeschdraager weten bij monde van haar advocaat. Ook laat de zakenvrouw weten dat "daarover destijds geen overleg met haar heeft plaatsgehad."

RBS

Royal Bank of Scotland (RBS) ze de uitspraak van de Hoge Raad te bestuderen.

ABN Amro heeft in 2000 volgens de Hoge Raad een misleidende beurskoers bewerkstelligd. Het bedrijfsonderdeel van ABN Amro dat de beursgang begeleidde, is momenteel in handen van RBS. In 2008 werd ABN Amro overgenomen door het bankentrio RBS, Santander en Fortis en opgesplitst.

RBS wil niet inhoudelijk ingaan op de uitspraak. "We hebben kennis genomen van de uitspraak van de Hoge Raad en gaan het nader bestuderen", aldus de woordvoerder.

Klinkende overwinning

Beleggers hebben een "klinkende overwinning" behaald in de World Online-zaak. "Dit is de opmaat voor schadevergoeding voor gedupeerde beleggers", aldus de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

De VEB zei ervan uit te gaan dat er nu een "acceptabele" schikking komt. Gebeurt dat niet, dan stapt de belangenvereniging naar de rechter om schadevergoeding te halen.

Verdampt

Bijna 3 miljard euro aan beurswaarde is volgens de VEB verdampt na de beursgang van World Online op 17 maart 2000.

De uitspraak van de Hoge Raad betekent volgens de VEB ook een verdere aanscherping van de zorgplicht die ondernemingen en banken hebben tegenover beleggers. "Banken hebben na te gaan dat hetgeen de onderneming stelt ook feitelijk juist is."