DEN HAAG - Om automobilisten zo goed mogelijk te informeren over de vele werkzaamheden die vanaf 2010 zullen plaatsvinden aan snelwegen wil minister Camiel Eurlings (Verkeer) ook via Twitter en iPhone gaan waarschuwen voor hinder en vertraging op de weg en op het spoor.

Eurlings zei dat donderdag tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Hij wees erop dat het vanaf volgend jaar ''echt bal wordt'' omdat op 22 plekken de schop in de grond gaat. Om de hinder en overlast zoveel mogelijk te voorkomen start dit jaar nog een grote informatiecampagne zodat mensen de knelpunten waar mogelijk kunnen mijden.

De files zijn de minister een doorn in het oog. Ze hebben Nederland tot stilstand gebracht, vindt hij. Eurlings kan niet wachten tot er eind 2010 zo'n 322 kilometer extra rijstroken bij zijn gekomen.