AMSTERDAM – Een nieuwe videodienst wil bedrijven en overheden helpen om online video toegankelijker te maken voor doven, slechthorenden en blinden.

Op die manier moeten de video’s gaan voldoen aan de Webrichtlijnen en het Waarmerk drempelvrij.nl.

Volgens die richtlijnen moeten alle online videobestanden voor het einde van 2010 voorzien zijn van een extra audiospoor voor mensen die blind zijn en ondertiteling voor doven en slechthorenden.

Bedrijven kunnen videobestanden aanleveren bij de videodienst Bartiméus, waarna de bestanden toegankelijk gemaakt worden. Vervolgens worden de beelden teruggestuurd en kunnen ze geplaatst worden op internet. Voorlopig is de dienst nog een pilot.

Adviseren

De videodienst kan ook een adviserende rol vervullen. Opdrachtgevers kunnen volgens de videodienst bijvoorbeeld veel geld besparen, als er bij de opnames al rekening wordt gehouden met de richtlijnen.

Als er van tevoren al wordt nagedacht over commentaar die de beelden beschrijft, dan scheelt dat de kosten van een extra audiospoor.