AMSTERDAM - De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) begint donderdag met een website met tips voor mensen die zelfmoord willen plegen.

Het gaat om concrete aanwijzingen voor zelfdoding met medicijnen. De vereniging wil daarmee alternatieven bieden voor gruwelijke manieren, zoals voor de trein springen.

''Het gaat om gedegen informatie over het gebruik van middelen en methodes die je ook in boekjes kunt vinden'', licht NVVE-woordvoerster Walburg de Jong toe.

De informatie op de website is alleen toegankelijk voor leden die jaarlijks 17,50 moeten betalen, schrijft de Volkskrant. Na betaling heeft iemand binnen een uur toegang tot de site.

Modern

Met de besloten website wil de vereniging haar leden op een moderne manier informeren over onder meer het gebruik van medicijnen bij zelfdoding, ook in verband met iemands gewicht.

''We willen voorkomen dat mensen op een gruwelijke wijze een eind aan hun leven moeten maken door voor de trein of van het dak te springen'', aldus de Jong.

Informatie

Zij benadrukt dat het niet gaat om een instructie.  Volgens de NVVE verstrekt de website alleen informatie. Het zou niet mogelijk zijn om met tips van de site er in een impuls een einde aan te maken. De medicijnen die daarvoor nodig zijn, zijn niet zomaar verkrijgbaar.

''De website is niet meer en niet minder dan het boekje dat we al eerder hebben uitgeven met informatie over zelfdoding. Dat is weliswaar om andere redenen uit de handel genomen, maar er is niet zo veel verschil. Er zijn tenslotte wel meer van dergelijke informatieboekjes te koop. Tot nu toe is niet gebleken dat het geven van informatie over zelfdoding strafbaar is.''

Afschermen

De nieuwe website is dus afgeschermd en alleen zichtbaar voor leden. Die komen in eerste instantie op een site waarop de wettelijke situatie wordt uitgelegd en een waarschuwing wordt gegeven dat hulp bij zelfdoding in Nederland strafbaar is.

Ook worden mensen die een doodswens hebben doorverwezen naar de zogeheten ledenondersteuningsdienst. ''Zo kunnen we ook voorkomen dat mensen wellicht euthanasie willen plegen.''

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministie (OM) stelt dat het alleen maar publiceren van informatie op een website niet strafbaar is. Deze reactie kwam naar aanleiding van de lancering van de website van de NVVE.

Een woordvoerster van het OM zegt dat justitie zelf nog niet in staat is geweest om de inhoud van deze website te bekijken.

De regel is echter dat iemand schuldig is aan strafbare hulp bij zelfdoding, als deze persoon het voor iemand mogelijk of makkelijker heeft gemaakt om zichzelf van het leven te beroven. Dat hangt volgens het OM ''in belangrijke mate af van de omstandigheden van het geval''. De rechter moet daar uiteindelijk een oordeel over vellen, aldus justitie.